Kodra d.o.o.

KODRA d.o.o. vodi kontinuiranu brigu i provjeru sigurnosnih rada trošila uz kontrolu i zamjenu brtvi, dotrajalih regulatora plina i crijeva po vrlo pristupačnim cijenama. Osim plinskih boca, u ponudi je i kompletan kamp asortiman za propan-butan, za ugostiteljstvo i kampiranje. S ponosom naglašavamo da tvrtka isporučuje najkvalitetniji plin na tržištu.

 

Podaci o tvrtki

KODRA d.o.o.
OIB: 81118596940
IBAN: HR3824020061100683273
SWIFT: ESBCHR22
Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Dražen Kontrec
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 070103382.