Uputa o mjerama sigurnosti

Plinske boce, cijene i dostava
31. srpnja 2017.
Plin u boci za ugostiteljstvo
7. kolovoza 2017.

PRI PRIJEVOZU KOMPRIMIRANIH TEHNIČKIH PLINOVA, KLASE, OPASNIH TVARI PO ADR-U

KOMPRIMIRANI PLINOVI : ( KISIK, DUŠIK, ARGON, ACETILEN, ZRAK, CO2, MJEŠAVINE I VODIK )

 • Prijevoz komprimiranih plinova vrši se u posudama pod tlakom koji je veći od atmosferskog ( do 200 bara )
 • Posude u kojima se prevoze plinovi moraju imati ispravan ventil za zatvaranje. Ventil mora biti zaštićen kapom i hermetički zatvoren.
 • Prilikom utovara i istovara plinovitih tvari u bocama, sa istima se mora pažljivo rukovati, ne udarati po ventilu i bacati ih.
 • Boce u kojima se prevoze plinovi prilikom prijevoza pakiraju se u palete, okomito ili vodoravno.
 • Ako su boce pakirane vodoravno moraju biti osigurane od kotrljanja i pomicanja, a ako su pakirane okomito moraju se osigurati od prevrtanja.
 • U motornom vozilu u kojem se prevoze plinovi klase 2 po ADR-u ne smiju se nalaziti druge osobe osim vozača, suvozača i pratitelja.
 • Vozač motornog vozila kojim se prevoze plinovi klase 2 po ADR-u dužan je osobitom pažnjom upravljati vozilom.
 • Brzina kretanja ne smije prijeći 80% najveće dopuštene ili propisane brzine, a ni u kom slučaju ne smije biti veća od 70 km na sat.
 • Od primitka do trenutka predaje plina vozač se ne smije udaljavati od vozila. Ako je vozač prisiljen udaljiti se od vozila, dužan ga je ostaviti pod nadzorom na za to dozvoljenom prostoru.
 • O svakoj nezgodi koja se dogodi prilikom prijevoza plinovitih tvari u bocama, a posada ih ne može otkloniti, jedan od članova posade dužan je odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju.
 • Vozila natovarena opasnim tvarima ne smiju se zaustavljati niti parkirati na kolniku. Ako je vozač zbog kvara ili druge nezgode morao zaustaviti vozilo na kolniku ili parkiralištu u naselju, dužan je poduzeti sve mjere da to vozilo ne dovede u opasnost druga vozila, a osobito sudionika u prometu upozoriti na opasnost:
  1. Po danu i po noći postavljanjem dva znaka iza zaustavljenog vozila kojim se označava motorno vozilo zaustavljeno na kolniku.
  2. U vrijeme prvog sumraka do potpunog svanuća, i u vrijeme smanjene vidljivosti postavljanjem svjetiljke za označavanje vozila.
  3. Upućivanjem suvozača ili pratitelja da na udaljenosti od najmanje 150 metara iza zaustavljenog vozila zastavicom ili noću svjetiljkom daje upozorenje vozačima koji nailaze tom stranom kolnika, tako da se oni mogu zaustaviti ili smanjiti brzinu.
 • U vozilu u kojem se prevoze komprimirani ili tekući plinovi ne smiju se prevoziti tvari koje mogu izazvati požar, a na vozilu se ne smiju izvoditi popravci koji zbog iskrenja ili zbog udarca mogu izazvati požar ili eksploziju.
 • U kabini vozila koje prevozi opasne tvari mora se nalaziti „isprava o prijevozu opasne tvari“i „Uputa u slučaj ekscesa pri prijevozu opasnih tvari“
 • U slučaju nezgode- propuštanje plina ili požara, treba isključiti izvor paljenja, evakuirati prostor, ne pušiti, ne paliti svijetla.
 • Treba zatvoriti izvor propuštanja, ili u slučaju požara, izdvojiti boce od drugih, ako je to moguće izvesti bez opasnosti po život.
 • Požar se gasi „S“ aparatom, a boce se izvana hlade vodom.
 • Ventili kisikovih i ostalih oksidativnih plinova ne smiju se dodirivati masnim rukama niti u njihovoj blizini postavljati ulje, mast, masne predmete, otvorene vatre niti drugi izvor paljenja.
 • Ako je odjeća natopljena kisikom, treba je prozračiti najmanje 30 minuta prije nego se zapali cigareta ili dođe u kontakt s bilo kojim izvorom paljenja.

REKLAMACIJE NA KVAKOĆU I KOLIČINU PLINA U BOCI

U slučaju na reklamacije na kakvoću i količinu plina u boci, kupac je dužan telefonski obavijestiti dobavljača, a u roku od 3 dana pismeno dostaviti Otpremnicu dobavljača te reklamacijski zapisnik ovjeren i potpisan. Dužan je i vratiti reklamiranu bocu.