Plin u boci za viličare-industriju

Plin u boci za ugostiteljstvo
7. kolovoza 2017.

Zbog svojih izuzetnih energetskih, ekoloških i polivalentnih svojstava, najrašireniji energent u industrijskoj primjeni je propan-butan plin.

U odnosu na tehnološku primjenu, u kojoj se traži visoka energija (pogoni za rezanje i obradu metala, brodogradnja, proizvodnja profila i sl.), najraširenija je primjena za pogon viličara u zatvorenim i poluzatvorenim tvorničkim halama i prostorima, gdje se traži čistoća pri eksploataciji.

Kvaliteta plina za boce u viličarima je autoplin prema Europskoj normi EN589 radi maksimalne energetske i pogonske učinkovitosti.

Naš strateški partner jedini u Republici Hrvatskoj isporučuje navedenu kvalitetu plina čime se produžuje vijek trajanja uporabe rada viličara, a isto tako smanjuju se troškovi održavanja uz najučinkovitiji rad u transmisiji.

Pored uobičajene uporabe propan-butan plina kao pogonskog goriva u vozilima, sve je veći zahtjev za uporabom u pomoćnim vozilima – viličarima u prostorima koji zahtijevaju izgaranje bez čađe, dima i neugodnog mirisa:

 • skladišta prehrambenih artikala
 • skladišta pića
 • skladišta lijekova
 • skladišta osjetljive robe (papira, kartona).

Pogodnosti viličara na UNP u odnosu na benzinski, diesel i elektro pogon:

 • niža cijena propan-butan plina u odnosu na druga pogonska goriva
 • manji obim održavanja
 • manji eksploatacijski troškovi održavanja
 • dulji vijek trajanja motora
 • velika prilagodljivost rada motora
 • jednostavnost montaže i zamjene boce
 • lako skladištenje i blizina mjesta uporabe.